مترجمان عربی دانشگاه سمنان گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان متشکل از اساتید گروه عربی این دانشگاه، دانشجویان دوره دکتری، کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان است که در زمینه ترجمه انواع متون علمی، تخصصی و ... از فارسی به عربی و بالعکس با کیفیتی بسیار بالا در زمانی بسیار کوتاه ترجمه می پذیرد. تلفن تماس: 09211781838 http://www.tarjomah.ir 2019-10-22T00:25:58+01:00 text/html 2016-10-28T07:18:00+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان تعریب أنواع النصوص فی أقرب فرصة ممكنة فی دار ترجمة مترجمی جامعة سمنان http://www.tarjomah.ir/post/19 <div align="justify"><b><font size="4" face="times new roman,times,serif">تتم ترجمة أنواع النصوص العلمیّة والتخصصیّة والكتب وغیرها بجودة عالیة عبر </font></b><b><font size="4" face="times new roman,times,serif">مجموعة </font></b><b><font size="4" face="times new roman,times,serif">مترجمی </font></b><b><font size="4" face="times new roman,times,serif">جامعة سمنان وهی مجموعة أكادمیة ألّفها أساتذة جامعة سمنان وطلابها فی مرحلتی الماجستیر والدكتوراه.</font></b><br><b><font size="4" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><font color="#FF0000">الرقم الهاتفی</font>:</font>&nbsp; 00989211781838</font></b><br><b><font size="4" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000">الإیمیل</font>:&nbsp; <span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25px; text-align: justify;">tarjomah<font color="#FF0000">(AT)</font>gmail.com</span> </font></b><br><b><font size="4" face="times new roman,times,serif"><font color="#000099">الموقع الإلكترونی</font>: <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5"><a href="http://www.tarjomah.ir/www.tarjomah.ir" target="_blank" title="">www.tarjomah.ir</a></font></span></font><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25px; text-align: justify;"></span></font></b><br><b><font face="times new roman,times,serif"><font size="4">التواصل عبر التلغرام&nbsp; 0098921<font color="#3333FF">178</font>18<font color="#3333FF">38</font> </font><font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><span style="FONT-SIZE: 18px"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: 18px;">(<a href="https://telegram.me/tarjomahsemnan" target="_blank">https://telegram.me/tarjomahsemnan</a>) </span></span></span></span></font></font></b><br><b><font face="times new roman,times,serif"> </font></b></div> text/html 2016-10-27T18:29:00+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان مراحل ارسال كار و ترجمه آن در گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان http://www.tarjomah.ir/post/2 <font size="4"><font face="Mihan-Iransans">1- ارسال متن مورد نظر به ایمیل&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif"><b>tarjomah<font color="#FF0000">(AT)</font>gmail.com</b></font></span> <font face="Mihan-Iransans">یا از طریق نرم افزار <b>تلگرام </b>به شماره <font face="Mihan-IransansBold">0921<font color="#3333FF">178</font>18<font color="#3333FF">38</font></font></font> </font><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 18px"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 18px;">(<a href="https://telegram.me/tarjomahsemnan" target="_blank">https://telegram.me/tarjomahsemnan</a>) </span></span></span></span></span></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25px; text-align: justify;"></font><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">2- ارزیابی متن مورد نظر توسط گروه و اعلام قیمت پیشنهادی و زمان تحویل کار به مشتری در کمتر از یک روز.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">3- واریز 50 درصد از مبلغ ترجمه به حساب دارالترجمه پس از توافق در مورد قیمت و زمان</font></div><div><br><font size="4" face="Mihan-Iransans">[<font color="#3333FF">شماره حساب <font size="3" color="#000000">(جهت واریز از شعبه، اینترنت بانک و یا همراه بانک تجارت)</font></font> : <b>9842518994 </b><br><font color="#3333FF">شماره کارت</font> (جهت واریز کارت به کارت) :<b>5859831043754109</b><br><font color="#3333FF">شماره شبا</font> (جهت انتقال بین بانکی از طریق ساتنا یا پایا) :<b>018000000009842518994&nbsp; </b><br>نزد <font color="#000099"><b>بانك تجارت</b></font> به نام آقای <font color="#000099"><b>سعید زمانی ارهانی]<br></b></font></font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans">( ارسال فیش مربوطه از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال گردد یا شماره ارجاع یا فیش مربوطه پیامک گردد).</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">4- انجام ترجمه در موعد مقرّر و اعلام به مشترى.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">5- واریز مابقی مبلغ ترجمه به حساب دار الترجمه و ارسال فیش مربوطه از طریق ایمیل یا تلگرام.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br><font size="4" face="Mihan-Iransans">6- ارسال کل متن ترجمه شده به صورت فایل word به ایمیل مشتری.<br></font><hr><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/589/1765967/tarjomah.jpg"></div> text/html 2016-10-27T13:23:18+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان http://www.tarjomah.ir/post/3 <div align="center"><br><h2><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/3">لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></h2><font size="4" face="Mihan-Iransans">جهت مشاهده رزومه مترجمین گروه روی نام شخص كلیک نمایید:</font><br> <br><div align="center"> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="margin-left: -72.15pt; border-collapse: collapse; border: medium none;" width="483" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="495"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="4"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">ت</span></font></b></p> </td> <td style="width:92.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="4"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">نام ونام خانوا</span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دگی</span></font></b></p> </td> <td style="width:88.95pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="4"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">تحصیلات</span></font></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/6" target="_blank" title="">دكتر علی ضیغمی</a></span></b></span></font></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">دکتری</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/14" target="_blank" title="">دكترحبیب كشاورز</a></span></span></font></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">دکتری</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/12" target="_blank" title="">رحیم كثیر</a></span></b></span></font></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">دانشجوی دکتری</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/7" target="_blank" title="">نوذر عباسی</a></span></b></span></font></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">دانشجوی دکتری</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/15" target="_blank" title="">زهرا بهشتی </a></span></span></font></b></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">دانشجوی دکتری</span></p> </td> </tr> <tr><td valign="top" align="center">6.<br></td><td valign="top" align="center"><b><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/16" target="_blank" title="">علی­رضاخورسندی</a></span></span></font></b></td><td valign="top" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">دانشجوی دکتری</span></td></tr><tr><td valign="top" align="center">7.<br></td><td valign="top" align="center"><b><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/9" target="_blank" title="">سعید زمانی</a></span></span></font></b></td><td valign="top" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">کارشناسی ارشدمترجمی</span></td></tr><tr style="mso-yfti-irow:7"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">8.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/8" target="_blank" title="">سید علی رضا تقوی</a></span></b></span></font></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">کارشناسی </span>ارشد</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">9.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">مسعود سلمانی حقیقی<br></span></span></font></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">کارشناسی </span>ارشد مترجمی<br></span></p> </td> </tr> <tr><td valign="top" align="center">10.<br></td><td valign="top" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">علی باقری</span></span></font></td><td valign="top" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">کارشناسی </span>ارشد</span></td></tr><tr style="mso-yfti-irow:9"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">11.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">لقمان باش قره</span></span></font></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">کارشناسی </span>ارشد</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">12.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">محمود مسلمی</span></span></font></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">کارشناسی </span>ارشد</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">13.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">صغری دولتی</span></span></font></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">کارشناسی </span>ارشدمترجمی</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:13"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">14.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">سید محمدجوادموسوی</span></span></font></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">کارشناسی </span>ارشدمترجمی</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:14;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:44.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="59"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 9.8pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:AR-IQ"><span style="mso-list:Ignore">15.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">&nbsp;</span></p> </td> <td style="width:92.3pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/18" target="_blank" title="">اكبرزمانی</a></span></span></font></p> </td> <td style="width:88.95pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="119"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">کارشناسی </span>ارشد</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" align="center">16.<br></td><td valign="top" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">صلاح الدین عصمتی <br></span></span></font></td><td valign="top" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">کارشناسی </span>ارشدمترجمی</span></td></tr><tr><td valign="top" align="center">17.<br></td><td valign="top" align="center"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">هادی پرهان<br></span></span></font></td><td valign="top" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: AR-IQ" lang="AR-IQ">کارشناسی </span>ارشد</span></td></tr> </tbody></table> </div> </div> <br><h2><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/3">لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></h2><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/tarjomah2_29353.jpg" style="margin: 5px;" width="337" height="399"></a></p><br><br><br></div> text/html 2016-09-29T07:19:22+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان www.tarjomah.ir http://www.tarjomah.ir/post/17 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان متشکل از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه زبان و ادبیات عربی این دانشگاه است که در زمینه های زیر آماده ارائه خدمات با <font color="#3333FF"><b>کیفیت بسیار بالا</b></font> در <font color="#FF0000"><b>سریع ترین زمان</b></font> و با <font color="#006600"><b>قیمت توافقی</b></font> است:<br></font><ul><li><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">ترجمه انواع متون علمی </font></b></li><li><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">ترجمه کلیه متون تخصصی</font></b></li><li><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">ترجمه شفاهی و هم زمان</font></b></li><li><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">ترجمه سایت های دولتی، شرکتی و شخصی</font></b></li><li><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">ترجمه انواع کتابچه و کاتالوگ</font></b></li><li><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">ارسال مترجم همراه (خانم و آقا) به همایش ها و جلسات </font></b></li><li><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">آموزش ترجمه (حضوری و غیر حضوری)</font></b></li><li><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099">تایپ تخصصی به زبان عربی </font></font></b></li><li><font size="4" face="Mihan-Iransans">و ... </font></li></ul><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF"><font color="#FF0000"><b>تلفن تماس</b></font>:</font> <b>09211781838</b><br></font><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#FF0000">ایمیل</font></b>:&nbsp; </font><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif"><b>tarjomah<font color="#FF0000">(AT)</font>gmail.com</b></font></span> <br><font face="Mihan-Iransans">آدرس <b><font color="#000099">سایت</font></b>: <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="www.tarjomah.ir" target="_blank" title="">www.tarjomah.ir</a></font></b></span></font></font><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25px; text-align: justify;"></span></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">ارتباط از طریق <b>تلگرام </b>به شماره <font face="Mihan-IransansBold">0921<font color="#3333FF">178</font>18<font color="#3333FF">38</font></font></font> </font><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 18px"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 18px;">(<a href="https://telegram.me/tarjomahsemnan" target="_blank">https://telegram.me/tarjomahsemnan</a>) <br></span></span></span></span></span></span></font><div align="center"><ul><li><h2><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/2">مراحل ارسال كار و ترجمه آن در گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></span></h2></li></ul><br><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 18px"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 18px;"></span></span></span></span></span></span></font></div><div align="center"><a href="www.tarjomah.ir" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/589/1765967/tarjomah.jpg"></a></div></div> text/html 2016-09-22T07:11:10+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان -مسعود سلمانی حقیقی http://www.tarjomah.ir/post/20 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">رزومه علمی</span><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"> مسعود سلمانى حقیقى</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">(كارشناس ارشد رشته مترجمی عربی دانشگاه سمنان)</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/589/1765967/Salmani.jpg" alt="" width="304" vspace="5" border="0" align="middle" hspace="5" height="401"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansBold">تحصیلات:</font><br>کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان</font><font size="4"> با معدل 18.96<br><font face="Mihan-Iransans">دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مترجمی عربی دانشگاه سمنان<br><font face="Mihan-IransansBold">تجارب ترجمه:</font><br></font><font face="Mihan-Iransans">همکاری با دارالترجمه های گوناگون در ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">شرکت در کارگاه تخصصی ترجمه عربی در دانشگاه سمنان با تدریس سید علاء نقی زاده</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">ترجمه کتاب و متون مختلف از عربی به فارسی و بالعكس<br></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">و...</font><br></font></p><hr><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><br></p><div align="center"><h2><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/3">لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></h2><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/tarjomah2_29353.jpg" style="margin: 5px;" width="337" height="399"></a></p></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></b></font></p> text/html 2015-12-29T12:18:36+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - دكتر حبیب کشاورز http://www.tarjomah.ir/post/14 <font size="4"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">رزومه علمی دکتر حبیب کشاورز </font><font size="4">(عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان)<br><img src="http://alizeighami.persiangig.com/image/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2.png" alt="" align="middle" border="0" hspace="5" vspace="5"><br></font><div align="justify"><div class="Section1"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سابقه علمی</font></p> <table style="border-collapse:collapse; border:none" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="width:119.7pt; border:solid #000 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" align="center" valign="top" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">نام دوره</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border:solid #000 1.0pt; border-left:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" align="center" valign="top" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">زمان</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border:solid #000 1.0pt; border-left:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" align="center" valign="top" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">دانشگاه</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border:solid #000 1.0pt; border-left:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" align="center" valign="top" width="160"><font size="4">معدل</font> </td> </tr> <tr><td align="center" valign="top"><font size="4">کارشناسی</font></td><td align="center" valign="top"><font size="4">1381-1384</font></td><td align="center" valign="top"><font size="4">دانشگاه خلیج فارس</font></td><td align="center" valign="top"><font size="4">16.57</font></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><font size="4">کارشناسی ارشد</font></td><td align="center" valign="top"><font size="4">1385-1387</font></td><td align="center" valign="top"><font size="4">تهران</font></td><td align="center" valign="top"><font size="4">18.03</font></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><font size="4">دکترا</font></td><td align="center" valign="top"><font size="4">1388-1392</font></td><td align="center" valign="top"><font size="4">تهران</font></td><td align="center" valign="top"><font size="4">17.50</font></td></tr> <tr style=""> <td style="width:119.7pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left: none; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left: none; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left: none; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> </td> </tr> </tbody></table> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="4">&nbsp; <font face="Mihan-IransansBold">تألیفات</font></font> </p><div align="right"> <table dir="rtl" style="margin-left:19.55pt; border-collapse:collapse; border:none" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="width:42.5pt; border:solid #000 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="57"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">ردیف</font></p> </td> <td style="width:189.75pt; border:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="253"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">عنوان</font></p> </td> <td style="width:86.7pt; border:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="116"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">انتشارات</font></p> </td> <td style="width:64.4pt; border:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="86"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">سال نشر</font></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:42.5pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="57"> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right: 36.0pt; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align: center; text-indent:-18.0pt; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></p> </td> <td style="width:189.75pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="253"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">100+1000 تست صرف ونحو عربی</font></p> </td> <td style="width:86.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="116"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">دفتر نشر فقهی</font></p> </td> <td style="width:64.4pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="86"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1386</font></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:42.5pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="57"> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right: 36.0pt; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align: center; text-indent:-18.0pt; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></p> </td> <td style="width:189.75pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="253"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مجموعه سوالات ارشد عربی با پاسخ تشریحی(2جلد)</font></p> </td> <td style="width:86.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="116"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">پردازش گران</font></p> </td> <td style="width:64.4pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="86"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1387</font></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:42.5pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="57"> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right: 36.0pt; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align: center; text-indent:-18.0pt; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></p> </td> <td style="width:189.75pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="253"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مجموعه سوالات ارشد ادبیات فارسی با پاسخ تشریحی(2جلد)</font></p> </td> <td style="width:86.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="116"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">پردازش گران</font></p> </td> <td style="width:64.4pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="86"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1388</font></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:42.5pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="57"> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right: 36.0pt; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align: center; text-indent:-18.0pt; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></p> </td> <td style="width:189.75pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="253"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مجموعه سوالات ارشد الهیات با پاسخ تشریحی(2جلد)</font></p> </td> <td style="width:86.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="116"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">پردازش گران</font></p> </td> <td style="width:64.4pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="86"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1388</font></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:42.5pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="57"> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right: 36.0pt; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align: center; text-indent:-18.0pt; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></p> </td> <td style="width:189.75pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="253"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مجموعه سوالات ارشد علوم قرآنی با پاسخ تشریحی</font></p> </td> <td style="width:86.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="116"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">پردازش گران</font></p> </td> <td style="width:64.4pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="86"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1388</font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <font size="4"><br style="page-break-before:always" clear="all"></font> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><font size="4">&nbsp;مقالات علمی پژوهشی</font></b></p> <div align="center"> <table dir="rtl" style="margin-left:-8.55pt; border-collapse:collapse; border:none" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="width:212.6pt; border:solid #000 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="283"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">عنوان مقاله</font></p> </td> <td style="width:42.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="57"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">تاریخ</font></p> </td> <td style="width:77.95pt; border:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="104"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">نام مجله</font></p> </td> <td style="width:70.85pt; border:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="94"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">دانشگاه</font></p> </td> <td style="width:83.4pt; border:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="111"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">وضعیت</font></p> </td> </tr> <tr style="height:56.25pt"> <td style="width:212.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:56.25pt" width="283"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">تناقض میان مرگ وزندگی در اشعار ابوالقاسم شابی</font></p> </td> <td style="width:42.55pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:56.25pt" width="57"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1388</font></p> </td> <td style="width:77.95pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:56.25pt" width="104"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">زبان وادبیات عربی</font></p> </td> <td style="width:70.85pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:56.25pt" width="94"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">فردوسی مشهد</font></p> </td> <td style="width:83.4pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:56.25pt" width="111"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">چاپ</font></p> </td> </tr> <tr style="height:16.4pt"> <td style="width:212.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.4pt" width="283"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">غزل در شعر شعرای زن فلسطینی</font></p> </td> <td style="width:42.55pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.4pt" width="57"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1391</font></p> </td> <td style="width:77.95pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.4pt" width="104"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مطالعات زنان</font></p> </td> <td style="width:70.85pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.4pt" width="94"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">تهران</font></p> </td> <td style="width:83.4pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.4pt" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">چاپ</font></p> </td> </tr> <tr style="height:23.25pt"> <td style="width:212.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:23.25pt" width="283"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">بررسی ترجمه آیات مشابه در قرآن کریم</font></p> </td> <td style="width:42.55pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:23.25pt" width="57"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1393</font></p> </td> <td style="width:77.95pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:23.25pt" width="104"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">کلیة اللغات - بغداد</font></p> </td> <td style="width:70.85pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:23.25pt" width="94"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">دانشگاه بغداد</font></p> </td> <td style="width:83.4pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:23.25pt" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">چاپ</font></p> </td> </tr> <tr style="height:29.25pt"> <td style="width:212.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="283"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">تدریس النحو فی الجامعات الإیرانیة بین الواقع والمأمول</font></p> </td> <td style="width:42.55pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="57"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1393</font></p> </td> <td style="width:77.95pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="104"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مجله الدراسات</font></p> </td> <td style="width:70.85pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="94"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">دانشگاه سمنان</font></p> </td> <td style="width:83.4pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مقاله درحال بررسی پس از انجام اصلاحات داوران</font></p> </td> </tr> <tr style="height:29.25pt"> <td style="width:212.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="283"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">غربت‌گزینی در شعر فلسطین و مقایسه آن با شعر مهجر جنوبی</font></p> </td> <td style="width:42.55pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="57"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1393</font></p> </td> <td style="width:77.95pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="104"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مجله دانشگاه بهشتی</font></p> </td> <td style="width:70.85pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="94"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">دانشگاه شهید بهشتی</font></p> </td> <td style="width:83.4pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مقاله درحال بررسی پس از انجام اصلاحات داوران</font></p> </td> </tr> <tr style="height:29.25pt"> <td style="width:212.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="283"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">جاحظ</font></p> </td> <td style="width:42.55pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="57"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">1391</font></p> </td> <td style="width:77.95pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="104"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">دایرة المعارف پزشکی اسلام و ایران</font></p> </td> <td style="width:70.85pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="94"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">فرهنگستان علوم پژشکی</font></p> </td> <td style="width:83.4pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">پذیرش</font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="4">&nbsp;</font></p> <font size="4"><br style="page-break-before:always" clear="all"></font> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><font size="4">مقالات همایش های ملی و بین المللی</font></b></p> <div align="center"> <table dir="rtl" style="margin-left:-22.75pt; border-collapse:collapse; border:none" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="width:127.6pt; border:solid #000 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="170"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="4">نام مقاله</font></b></p> </td> <td style="width:134.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="179"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="4">نام همایش</font></b></p> </td> <td style="width:119.7pt; border:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="4">موضوع همایش</font></b></p> </td> <td style="width:119.7pt; border:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="4">مکان همایش</font></b></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:127.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="170"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">مشاكل تعلیم اللغة العربیة فی الجامعات الحكومیة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وتحدیاتها</font></p> </td> <td style="width:134.55pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="179"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">المؤتمر العالمی الرابع للغة العربیة وآادابها</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">تعلیم اللغة العربیة وآدابها لأغراض خاصة</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا- كوالالمبور</font></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:127.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="170"> <p dir="LTR" style="text-align:center; line-height: normal" align="center"><font size="4">نقش دانش آموختگان رشته عربی در توسعه تجارت الکترونیک با کشورهای عربی</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">&nbsp;</font></p> </td> <td style="width:134.55pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="179"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">همایش تجاری سازی رشته عربی</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">تجاری سازی رشته عربی</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4">دانشگاه سمنان</font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <font size="4"><br style="page-break-before:always" clear="all"></font> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><font size="4">سوابق تدریس</font></b></p> <div align="right"> <table dir="rtl" style="border-collapse:collapse; border:none" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="width:83.55pt; border:solid #000 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="111"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><font size="4">دانشگاه</font></b></p> </td> <td style="width:184.3pt; border:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="246"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><font size="4">عنوان درس</font></b></p> </td> <td style="width:91.25pt; border:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="122"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><font size="4">گروه</font></b></p> </td> <td style="width:119.7pt; border:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><font size="4">زمان</font></b></p> </td> </tr> <tr style="height:24.75pt"> <td style="width:83.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:24.75pt" valign="top" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">تهران</font></p> </td> <td style="width:184.3pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:24.75pt" valign="top" width="246"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">قواعد عربی 2</font></p> </td> <td style="width:91.25pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:24.75pt" valign="top" width="122"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">فلسفه</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:24.75pt" valign="top" width="160"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">&nbsp;مهر 89 </font></p> </td> </tr> <tr style="height:48.75pt"> <td style="width:83.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:48.75pt" valign="top" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">دانشگاه سمنان</font></p> </td> <td style="width:184.3pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:48.75pt" valign="top" width="246"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">فن ترجمه- روزنامه و مجلات</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">ترجمه قرآن کریم و..</font></p> </td> <td style="width:91.25pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:48.75pt" valign="top" width="122"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">عربی</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:48.75pt" valign="top" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">&nbsp;از مهر 90 تا کنون</font></p> </td> </tr> <tr style="height:21.3pt"> <td style="width:83.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.3pt" valign="top" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">دانشگاه الزهرا</font></p> </td> <td style="width:184.3pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.3pt" valign="top" width="246"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">ترجمه از فارسی به عربی</font></p> </td> <td style="width:91.25pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.3pt" valign="top" width="122"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">عربی</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.3pt" valign="top" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">از مهر 91 تاکنون</font></p> </td> </tr> <tr style="height:63.0pt"> <td style="width:83.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:63.0pt" valign="top" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">دانشگاه صدرا</font></p> </td> <td style="width:184.3pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:63.0pt" valign="top" width="246"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">نحو ، تجزیه و ترکیب</font></p> </td> <td style="width:91.25pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:63.0pt" valign="top" width="122"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">علوم قرآنی</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:63.0pt" valign="top" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">از مهر 91 تاکنون</font></p> </td> </tr> <tr style="height:21.1pt"> <td style="width:83.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.1pt" valign="top" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">دانشگاه پیام نور قم</font></p> </td> <td style="width:184.3pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.1pt" valign="top" width="246"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">متون معاصر- مکالمه- ادبیات متعهد-تاریخ ادبِیات - انشاء</font></p> </td> <td style="width:91.25pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.1pt" valign="top" width="122"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">عربی</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.1pt" valign="top" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">از بهمن89 تا سال 92</font></p> </td> </tr> <tr style="height:21.75pt"> <td style="width:83.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.75pt" valign="top" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">دانشگاه پیام نور تهران</font></p> </td> <td style="width:184.3pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.75pt" valign="top" width="246"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">قواعد عربی- متون و...</font></p> </td> <td style="width:91.25pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.75pt" valign="top" width="122"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">ادبیات فارسی</font></p> </td> <td style="width:119.7pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:21.75pt" valign="top" width="160"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">مهر 90</font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="4">&nbsp;</font><font size="4"><br style="page-break-before:always" clear="all"></font> </p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><font size="4">&nbsp;شرکت کارگاه‌های تخصصی</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="4">&nbsp;</font></p> <div align="right"> <table dir="rtl" style="border-collapse:collapse; border:none" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="width:159.6pt; border:solid #000 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">نام کارگاه</font></p> </td> <td style="width:159.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">زمان </font></p> </td> <td style="width:159.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">مکان</font></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:159.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">کارگاه ترجمه</font></p> </td> <td style="width:159.6pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">شهریور 91</font></p> </td> <td style="width:159.6pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">پژوهشگاه علوم انسانی</font></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:159.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">کارگاه نقد ادبی</font></p> </td> <td style="width:159.6pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">آبان 91</font></p> </td> <td style="width:159.6pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">دانشگاه الزهرا</font></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:159.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">کارگاه بلاغت</font></p> </td> <td style="width:159.6pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">آبان 91</font></p> </td> <td style="width:159.6pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">پژوهشگاه علوم انسانی</font></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:159.6pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">دوره مترجمی خبر </font></p> </td> <td style="width:159.6pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">دیماه 91</font></p> </td> <td style="width:159.6pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="213"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">خبرگزاری فارس</font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="4">&nbsp;</font><font size="4"><br style="page-break-before:always" clear="all"></font> </p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><font size="4">فعالیت های جنبی</font></b></p> <div align="right"> <table dir="rtl" style="margin-left:-8.8pt; border-collapse:collapse; border:none" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="width:42.55pt; border:solid #000 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="57"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">ردیف</font></p> </td> <td style="width:445.05pt; border:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="593"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">عنوان</font></p> </td> </tr> <tr style="height:49.5pt"> <td style="width:42.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:49.5pt" valign="top" width="57"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">1</font></p> </td> <td style="width:445.05pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:49.5pt" valign="top" width="593"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">فعالیت در بخش برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران </font></p> </td> </tr> <tr style="height:29.25pt"> <td style="width:42.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" valign="top" width="57"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">2</font></p> </td> <td style="width:445.05pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:29.25pt" valign="top" width="593"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">کارشناس ارشد همراه در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد (کشور لبنان)</font></p> </td> </tr> <tr style="height:36.0pt"> <td style="width:42.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.0pt" valign="top" width="57"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">3</font></p> </td> <td style="width:445.05pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.0pt" valign="top" width="593"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">&nbsp;فعالیت در دارالترجمه های رسمی میرپارس ، فردا وبین الملل از سال 85 تا کنون</font></p> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width:42.55pt; border:solid #000 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="57"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">4</font></p> </td> <td style="width:445.05pt; border-top:none; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="593"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="4">مدیریت سایت انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی: www.iaall.ir</font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> </div> <font size="4"><br style="page-break-before:always" clear="all"></font> </div><font size="4"><br></font><div align="justify"><div align="center"><h2><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/3">لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></h2><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/tarjomah2_29353.jpg" style="margin: 5px;" height="399" width="337"></a></p></div><font size="4"><br></font></div></div><font size="4"> </font> text/html 2015-12-29T08:34:29+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - دكتر علی ضیغمی http://www.tarjomah.ir/post/6 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:17.55pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br><a class="c" target="_blank" href="http://zeighami.semnan.ac.ir/includes/tm.aspx?s=alalam.ir.jpg%7C1110111%211011%21800%21600%2170%21150%21zeighami.ir%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8%D8%A9%210000CC%2120%2113%21ffffff%2114%21logosample.gif%214%2113&amp;m=3d2b4888192429c94d4"><img src="http://zeighami.semnan.ac.ir/includes/tm.aspx?s=alalam.ir.jpg%7C1110111%211001%21250%21150%2170%21150%21zeighami.ir%21000000%2120%2113%21ffffff%2114%21logosample.gif%214%2113&amp;m=4f80f04ad6299146de0" border="0"><br><br></a></p><p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:center;text-indent:17.55pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="4"><b><span style="mso-bidi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">برخی از فعالیت های پژوهشی و اجرایی دکتر علی ضیغمی تا آبان ماه سال 1394:</span></b></font></p> <p class="MsoNormalCxSpLast" dir="RTL" style="text-align:right; text-indent:17.55pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="left"><font color="#3333FF" size="4"><b><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">الف: مقالات:</span></b></font></p> <p class="Style1" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">1-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">چاپ مقالة</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-IQ" lang="AR-IQ"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> علمی پژوهشی در شماره 8 مجلة انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی تحت </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">عنوان «</span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ا<font face="times new roman,times,serif">لنمط الجنوبی فی اللهجة العراقیة: تاریخ وتطوّر</font></span></b><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">» با همکاری دكتر شاكر العامری، (پاییز 1386).</span></p> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">2-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چاپ مقالة­ علمی پژوهشی در شماره 186 مجلة دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تحت عنوان </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">«<b>الغزل و انعکاسه فی شعر إسماعیل صبری</b>» </span><span style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">با همکاری دکتر ابوالفضل رضایی، (تابستان 1387).</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">3-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چاپ مقالة در شماره 67 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء(س) تحت عنوان « </span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">الحکمة فی معلقة طرفة بن العبد</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">» </span><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">با همکاری دکتر ابوالفضل رضایی،(زمستان 1386) .</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">4-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چاپ مقاله در شماره 4 مجلة علمی و پژوهشی </span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اللغة العربیة وآدابها</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> دانشگاه پردیس قم تحت عنوان </span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">«الحکمة فی معلقة زهیر بن أبی سلمی</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">» </span><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">با همکاری دکتر ابوالفضل رضایی، (زمستان 1385).</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">5-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چاپ مقاله در شماره 13 مجلة علمی پژوهشی </span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دراسات فی اللغة العربیة وآدابها</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> تحت عنوان: «</span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">تحلیل بلاغی لأسلوب العقّاد فی خطاب كتاب سارة</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">» با همکاری دکتر محمود خورسندی ودکتر محمد خاقانی و خانم وجیهة السادات سید بکایی (بهار 1392).</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">6-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چاپ مقاله در مجله علمی تخصصی عروج اندیشه دانشگاه مذاهب اسلامی تحت عنوان «بررسی جایگاه ادبی امام علی علیه السلام وبیان صنایع بلاغی10 حکمت نخست نهج البلاغه»، 1390.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">7-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چاپ مقاله «</span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">مجموعة صدی الحیاة التعلیمیة نقدا ودراسة</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">»، در شماره 17 مجلة دراسات الأدب المعاصر جیرفت، با همکاری آقای سید علی رضا تقوی، 1393.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">8-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چاپ مقاله «</span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ملامح المقاومة ضد الاستعمار فی شعر الربیع بوشامة</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">»، در شماره 31 مجلة علمی پژوهشی «</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">»، با همکاری آقای رحیم کثیر و خانم امینه سلیمانی، (تابستان 1393).</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">9-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چاپ مقاله در شماره 19 مجله علمی پژوهشی </span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دراسات فی اللغة العربیة وآدابها</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> تحت عنوان: «</span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">كیف نكتب بحثا لمجلة دراسات فی اللغة العربیة وآدابها العلمیة المحكمة</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">» (زمستان 1393).</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">10-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چاپ مقاله در همایش ملی کارآفرینی وتجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه سمنان با همکاری آقای سیدعلی رضا تقوی تحت عنوان «<b>اینترنت ابزار کاریابی برای دانشجویان رشتة زبان و ادبیات عربی</b>» (زمستان 1393).</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">11-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چاپ مقاله در همایش ملی کارآفرینی وتجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه سمنان با همکاری آقای بهروز حیدربکی تحت عنوان «</span><b><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> نقش ترجمه عربی در ارز آوری برای کشور</span></b><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">» (زمستان 1393).</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></b> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:17.55pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3366FF"><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">ب: کتاب ها:</span></b></font><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">12-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تألیف کتاب <b>همراه شما در عراق</b> در زمینة آموزش مکالمة عربی ولهجة عراقی به همراه سی دی صوتی با همکاری دكتر شاكر العامری، چاپ سوم انتشارات بوستان اندیشه، 139۴، سمنان.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">13-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تألیف کتاب <b>ترجمه وشرح گزیده </b></span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">المجانی الحدیثة</span></b><span style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> با همکاری آقای علی اکبر نورسیده،و چاپ دوم آن در انتشارات فقهی، 1389.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">14-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تألیف کتاب </span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">الوجیز فی تاریخ الأدب العربی</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> با همکاری دکتر ابوالفضل رضایی و ویرایش آن در چاپ سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران مرکز، 1393.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">15-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تألیف کتاب <b>مجموعه سؤ</b></span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:AR-IQ" lang="AR-IQ">الات</span></b><b><span style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> طبقه بندی شده صرف ونحو عربی</span></b><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> با همکاری آقای دکتر حبیب کشاورز، چاپ دوم انتشارات فقهی، 1393. </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: right 38.8pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">16-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">تألیف کتاب <b>دلیل المبادئ</b> (حل التمارین مبادی العربیة ج 4) با همکاری دکتر ابوالفضل رضایی ، انتشارات زوار، 1390.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: right 38.8pt 52.95pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">17-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">گردآوری و ترجمه کتاب «<b>مجموعه داستان های زیبای دو زبانه</b>» با همکاری آقای محمود مسلمی، انتشارات فقهی مشهد، 1392.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: right 38.8pt 52.95pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">18-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">ترجمه کتاب «</span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تدریس فنون اللغة العربیة</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">» تألیف د. علی أحمد مدكور با همکاری خانم سیده زبیده باقری، انتشارات مینوفر مشهد، 1394.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops: right 38.8pt 52.95pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">19-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">ترجمه کامل جلد چهارم «</span><b><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">المجانی الحدیثة</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">» با همکاری دکتر سیدمحمد موسوی بفرویی، انتشارات دانشگاه سمنان، 1394.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:17.55pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:17.55pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3333FF"><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">ج: سایر فعالیت ها:</span></b></font><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">20-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">کسب رتبه نخست آزمون کارشناسی ­ارشد کشوری در سال­1385 و رتبه 2 آزمون دکتری دانشگاه تهران در سال</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> 1387</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">21-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تألیف سؤالات آزمون مترجمی وزارت امور خارجه، 1388.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">22-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">طراحی سؤالات بخش ترجمه و تاریخ<a name="_GoBack"></a> ادبیات آزمون های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی گاج، 1387 .</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">23-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مترجم غیر رسمی چندین دار الترجمه در سطح تهران از سال 1385 تا 1390 از جمله «ایرانیان، میر پارس، فردا و...».</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">24-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">راهنمایی، مشاوره و داوری چندین پایان نامه در دورة تحصیلات تکمیلی.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">25-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تألیف چند جزوه آماده چاپ در زمینه فن ترجمه، مکالمه عربی و...</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">26-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تدریس دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد در جهاد دانشگاهی و انجمن علمی دانشگاه های تهران و سمنان</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">27-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">داوری ده ها مقالة علمی پژوهشی برای مجلات مختلف عربی کشور.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">28-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مدیریت سایت سه زبانه مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام. رحماء (</span><a href="http://www.Rohama.org"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:FA">www.Rohama.org</span></a><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>) بیش از 3 سال.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">29-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مترجم رسمی و همراه مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام در گردهمایی های مختلف بین المللی مجمع.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">30-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مدیر داخلی و مدیریت سایت مجلة</span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">دراسات فی اللغة العربیة وآدابها</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">. (</span><a href="http://www.lasem.semnan.ac.ir"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:FA">www.lasem.semnan.ac.ir</span></a><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">31-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مدیریت سایت انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span> (</span><a href="http://www.iaall.ir"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:FA">www.iaall.ir</span></a><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>) و(</span><span class="MsoHyperlink"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:windowtext"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/new/atrty/1451464414/avrvy/1460557/key/d8edd717a4af38d50b1a106e9be58400/www.arabiciran.ir"><span dir="LTR">www.arabiciran.ir</span></a></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">32-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">معاونت گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان از اردیبهشت ماه 1392 تا خرداد 1393</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">33-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مدیریت گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان از خرداد 1393 تاکنون</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">34-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">عضو هیأت مدیرة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در دورة چهارم آن.</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">35-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تدریس در دانشگاه های سمنان، تهران، امام صادق (ع)، فرهنگیان سمنان و... از سال 1387 تاکنون.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">36-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دبیر علمی همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی، اسفندماه 1393 دانشگاه سمنان .</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">37-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و...</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:17.55pt; mso-add-space:auto;text-align:center;tab-stops:right 38.8pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">سایت شخصى دكتر على ضیغمى: </font><a href="http://www.zeighami.ir"><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:FA;text-decoration:none;text-underline:none">www.zeighami.ir</span></b></a><span dir="RTL"></span><span style="font-size:11.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Simplified Arabic&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><a href="http://www.zeighami.semnan.ac.ir"><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:windowtext; mso-bidi-language:FA;text-decoration:none;text-underline:none">www.zeighami.semnan.ac.ir</span></b></a><span class="MsoHyperlink"><b><span style="font-size:11.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:windowtext; text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"></span></b></span></p> <div align="center"><img src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/thumbnails/thum-57c5e6613437db1c16e-daneshghah2_14393.jpg" alt="" align="middle" border="0" height="448" hspace="5" vspace="5" width="598"><br><hr><br><h2><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/3">لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></h2><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/tarjomah2_29353.jpg" style="margin: 5px;" height="399" width="337"></a></p><br></div><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:3.35pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:17.55pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> text/html 2015-12-29T07:55:45+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - نوذر عباسی http://www.tarjomah.ir/post/7 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:TargetScreenSize>1024x768</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;" lang="AR-SA">رزومه علمی آقای&nbsp; نو</span></b></font></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; background:silver;mso-highlight:silver;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><b>ذر عباسی </b></font>(دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان)</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; background:silver;mso-highlight:silver;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://alizeighami.persiangig.com/image/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A.jpg" alt="" align="middle" border="0" height="227" hspace="5" vspace="5" width="225"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-indent:-36.0pt; mso-text-indent-alt:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo2; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; background: silver none repeat scroll 0% 0%;" lang="AR-SA">سوابق تحصیلی</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-indent:-36.0pt;mso-text-indent-alt:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo3; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>·</span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA"> فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات عرب<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از دانشگاه بوعلی سینا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در مقطع کارشناسی به عنوان دانشجوی ممتاز دوره و با معدل <b>17:78</b> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-indent:-36.0pt;mso-text-indent-alt:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo3; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>·</span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات عرب<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از دانشگاه بوعلی سینا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در مقطع کارشناسی ارشد با معدل: <b>16:04</b></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-indent:-36.0pt;mso-text-indent-alt:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo3; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>·</span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دانشجوی ترم چهارم رشته زبان وادبیات عرب در دانشگاه</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> سمنان در مقطع دکتری، معدل کل: <b>19:44</b></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-indent:-36.0pt; mso-text-indent-alt:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo4; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;background:silver; mso-highlight:silver"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp; </font></span><font face="Mihan-IransansBold">·</font></span></span><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; background: silver none repeat scroll 0% 0%;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> سوابق آموزشی: </span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-indent:-36.0pt; mso-text-indent-alt:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo5; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>·</span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تدریس درس (متون نظم1) و (متون نثر1) در دانشگاه سمنان به مدت <u>دو</u> ترم تحصیلی</span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA">.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-indent:-36.0pt;mso-text-indent-alt:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo5; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>·</span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تدریس دروس (درك وترجمه متون عربی) و (صرف و نحو)،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به ترتیب در دانشگاه پیام نور سمنان و نهاوند به مدت <u>سه</u> ترم.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; background: silver none repeat scroll 0% 0%;" lang="AR-SA">سوابق پژوهشی</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l2 level1 lfo6;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ترجمه:</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA"> كتاب<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>" الإمام علی فی فكر المسیحی المعاصر"<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از راجی أنور هیفاء</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا 1390</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-indent:-18.0pt; line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ترجمه:</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> کتاب "العبرات" از مصطفی لطفی منفلوطی، انتشارات دانشگاه اراک 1389</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><b><span lang="FA">تدوین</span></b><span lang="FA">: واژه نامه کتاب "الطب النبویّ" در بنیاد دائرة المعارف اسلامی، در مراحل ابتدایی نشر.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مقاله</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">: «لام</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA">یة العرب للشنفری بین الرفض والقبول</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">»، مجلة أوراق فراتیة، العدد الثالث، السنة الخامسة، 2014م، صص 55- 64.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><b><span lang="FA">مقاله</span></b><span lang="FA">: « امام علی(ع) و مدیریت عواطف در خطبه های (شقشقیه) و (جهاد) »، نشریه علمی </span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA" lang="FA">–</span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> پژوهشی «پژوهشنامه علوی»<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شماره 11، سال 6.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><b><span lang="FA">مقاله:</span></b></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA"> « نقد و بررسی ت</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">زاحم تصاویر در اشعار منوچهری دامغانی و ابن خفاجه»، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مجله کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی «علمی - پژوهشی»، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1394، صص 165-185.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مقاله</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">: « </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA">هوش هیجانی و مدیریت تضاد امام علی(ع) در آیینه­ی نهج البلاغه</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">»،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مجله حدیث پژوهی ، در حال داوری</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA">.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مقاله</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA">: </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">«کشف أسالیب حسن الإقناع فی نهج البلاغة»، مجلة <a href="http://lasem.semnan.ac.ir/" target="_blank"><span style="color:windowtext; text-decoration:none;text-underline:none">دراسات فی اللغة العربیة وآدابها</span></a></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA">، در حال داور</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ی.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; background: silver none repeat scroll 0% 0%;" lang="AR-SA">موضوع رساله:</span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt; line-height:115%;mso-list:l1 level1 lfo8;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA">کارشناسی ارشد: تحلیل کیفی بازتاب هوش هیجانی امام علی(ع) در خطبه های نهج البلاغه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l1 level1 lfo8;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA">دکتری: نقد و بررسی شیوه­های ترجمه استعاره در خطبه های نهج البلاغه (با نگاه تطبیقی به سه ترجمه شهیدی، جعفری، دشتی)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Lotus Linotype&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><b><u><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">ومن الله التوفیقُ</span></u></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><b><u><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"></span></u></b></p><hr><div align="center"><h2><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/3">لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></h2><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/tarjomah2_29353.jpg" style="margin: 5px;" height="399" width="337"></a></p></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><b><u><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"></span></u></b> </p> text/html 2015-12-29T07:16:09+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - سید علی رضا تقوی http://www.tarjomah.ir/post/8 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">رزومه علمی سید علیرضا تقوی</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;<img src="http://alizeighami.persiangig.com/image/سید علی رضا تقوی.jpg" alt="" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5"></span></b></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo5;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF"> </font></span></span></span></b><font color="#3333FF"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></b><b><span style="font-size: 18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سوابق</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تحصیلی</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> وعلمی</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دیپلم علوم انسانی از دبیرستان دهخدا </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">–</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سمنان</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">کارشناسی زبان وادبیات عربی از دانشگاه سمنان / 1391 / دوره: روزانه</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی از دانشگاه کاشان 1394/ دوره: روزانه</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">عنوان پایان نامه : واکاوی ترجمه عبارت های حصری سه جزء نخست قرآن کریم (با تکیه برترجمه امامی، بهرام پور، ومشکینی)</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l4 level1 lfo5;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font color="#3333FF"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سابقه ترجمه ومشاوره</span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">اعزام به کشور عراق به عنوان مترجم همراه تیم مستند ساز شبکه افق، پاییز 1394.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">حضوردر ششمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) به عنوان مترجم همراه، تهران، سالن اجلاس سران، مردادماه 1394.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">اقدام به ترجمه کتبی اعم از ترجمه سایت و.... ونیز تعریب متون فارسی. (تحویل ترجمه های ارسالی از نقاط مختلف کشور؛ تهران، اصفهان، مشهد، کاشان، خوزستان، سمنان و... )</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">مشاوره آزاد پایان نامه های مرتبط با زبان وادبیات عربی وفارسی، و پیشنهاد موضوع به دانشجویان.</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">مشاوره در فراگیری زبان عربی، مکالمه ، قواعد و...</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l4 level1 lfo5;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></b><font color="#3333FF"><b><span style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">کتب وتالیفات:</span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l3 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">المُحادَثة السَّهلَة (گفتگوی آسان به زبان عربی فصیح) ؛ اعظم نادعلی زاده </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">–</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> سید علیرضا تقوی، با مقدمه واشراف علمی دکترعلی ضیغمی (استادیاردانشگاه سمنان)، تابستان 1394، چاپ شده در انتشارات مینوفرمشهد.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l3 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">ترجمه داستانهای دو زبانه عربی </span></b><b><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">–</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> فارسی؛ علی ضیغمی (استادیاردانشگاه سمنان) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">–</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> سید علیرضا تقوی/ جلد دوم، دردست اقدام. تابستان سالهای 1393 و1394.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l3 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">تجوید نوین ویژه دانشجویان زبان عربی؛ سیدعلیرضا تقوی، سیدروح الله طاهری/ اتمام نگارش وبررسی برای ارسال به انتشارات.</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo5;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp; </b></span></span></span></b><b><font color="#3333FF"><span style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA" lang="FA">مقالات:</span></font></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">موتیف</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مرگ</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA" lang="FA">درشعرقیصرامین</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA" lang="FA">پور</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">وفوزی</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">المعلوف</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">؛ محسن سیفی (استادیاردانشگاه کاشان) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">–</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> سیدعلیرضا تقوی / پذیرش وچاپ درهمایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان وارتباطات فرهنگی، بوشهر، اردیبهشت 1394.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">انعکاس شهید وشهادت درآینه سروده های فدوی طوقان؛ جواد جرنگیان - سیدعلیرضا تقوی؛ پذیرش وچاپ در همایش ملی ادب مقاومت وهنردانشگاه آزاد قم، تابستان 1394.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">مجموعة «صدی الحیاة» التعلیمیة، التعریف بها ونقدها؛ علی ضیغمی(استادیاردانشگاه سمنان) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">–</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> سیدعلیرضا تقوی / چاپ شده در فصلنامه دراسات الأدب المعاصردانشگاه آزاد جیرفت، سال پنجم، شماره17، بهار1392. </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">اینترنت ابزارکاریابی برای دانشجویان زبان وادبیات عربی؛ سیدعلیرضا تقوی </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">–</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> علی ضیغمی (استادیاردانشگاه سمنان)، پذیرش و چاپ در همایش ملی کارآفرینی وتجاری سازی رشته زبان وادبیات عربی، دانشگاه سمنان اسفند 1393.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">تراسل الحواس فی الشعرالمصری المعاصر؛ علی نجفی ایوکی (استادیاردانشگاه کاشان) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">–</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> سیدعلیرضا تقوی/ دردست داوری.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">6.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">واکاوی ترجمه عبارات حصری سه جزء نخست قرآن کریم (با تکیه برترجمه امامی، بهرام پور، مشکینی)، مقاله مستخرج از پایان نامه، دردست اقدام.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l4 level1 lfo5;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA">&nbsp;<span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF"> </font></span></span></span></b><font color="#3333FF"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سابقه تدریس</span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">تدریس درس عربی پایه سوم راهنمایی، مدرسه علامه امینی سمنان، هشت ساعت درهفته، سال تحصیلی 1392- 1393 </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">تدریس درس عربی پایه هفتم وهشتم دوره متوسطه اول مدارس علامه امینی وهدف سمنان، شانزده ساعت درهفته، سال تحصیلی1393 </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">–</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> 1394</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">تدریس درس عربی پایه های اول ودوم دبیرستان سرای دانش سمنان، هشت ساعت درهفته، سال تحصیلی 1393- 1394</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">تدریس تجوید قرآن کریم در موسسه جامعة القرآن سمنان، 1393</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">تدریس مکالمه عربی؛<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>عمومی (آموزشگاه زبان پویان سمنان ،ازسال 1391 تا اکنون) وخصوصی.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">6.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">تدریس در کلاس های کنکورعمومی وخصوصی.</span></b></p><hr><div align="center"><h2><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/3">لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></h2><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/tarjomah2_29353.jpg" style="margin: 5px;" height="399" width="337"></a></p></div><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2015-12-29T06:32:50+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - رحیم كثیر http://www.tarjomah.ir/post/12 <font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">رزومه علمى آقاى <font color="#3333FF">رحیم كثیر</font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="center"><img src="http://alizeighami.persiangig.com/image/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%20%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1.jpg" alt="" align="middle" border="0" height="192" hspace="0" vspace="0" width="169"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"><font color="#3333FF"></font></span></b><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"></span></b></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><font color="#3333FF" size="4" face="Mihan-IransansBold">سوابق تحصیلی </font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;.1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان (1394 - ادامه دارد)<br>&nbsp; 2. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس (1391-1394) <br>&nbsp;.3&nbsp; کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان(1387-1391)</font><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF" size="4"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">سوابق</span></b></font><font color="#3333FF" size="4"><span dir="LTR"></span></font><font color="#3333FF" size="4"><b><span dir="LTR" style="font-size: 16pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b></font><font color="#3333FF" size="4"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">اجرایی</span></b></font><font color="#3333FF" size="4"><span dir="LTR"></span></font><font color="#3333FF" size="4"><b><span dir="LTR" style="font-size: 16pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b></font><font color="#3333FF" size="4"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">و</span></b></font><font color="#3333FF" size="4"><span dir="LTR"></span></font><font color="#3333FF" size="4"><b><span dir="LTR" style="font-size: 16pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b></font><font color="#3333FF" size="4"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">کاری</span></b></font><b><span dir="LTR" style="font-size: 16pt;"></span></b></font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>1. تدریس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دروس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تخصصی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ادبیات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دانشگاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">سمنان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">برای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">گروه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">شاهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وایثارگران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دانشگاه(1389)</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">2. مدرس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مکالمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">حوزه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">علمیه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وموسسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">فرهنگی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">بهشت(از 1392تاکنون)</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>3. </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مدرس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مکالمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">موسسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">زبانسرای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">شهر ری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>(1392)</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>4. اشتغال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مجمع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">جهانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اتحاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دانشجویان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">جهان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اسلام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">کاربر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">بخش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">سایت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">خبری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">رحماء(1391و1392)</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">5. اشتغال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">موسسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">پژوهشی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">خرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ناب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مترجم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">متون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">سیاسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وفلسفی(1392)</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"></span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>6. دبیر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">انجمن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">علمی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">زبان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وادبیات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عربی دانشگاه سمنان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دوره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">کارشناسی(1389)</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">7. فعالیت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">همایش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ها،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">سمینارها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وگردهمایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مختلف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مترجم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>8. همکاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دارالترجمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ومراکز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">پژوهشی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وآموزشی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>9. فعالیت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">زمینه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دوبله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">فیلم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مختلف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>10. اشتغال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">شبکه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">جهانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> "</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">آی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">فیلم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>" </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مترجم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">فارسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">فیلم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وسریال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>11. همکاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دانشگاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عالی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دفاع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ملی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مترجم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">کتب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ومقالات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تخصصی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">12. شرکت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اجلاس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">علمای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">جهان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اسلام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">حمایت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مقاومت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">فلسطین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مترجم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ومصاحبه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تنی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">چند از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">شخصیت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مذهبی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وسیاسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">جهان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اسلام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وعرب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>13. </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">شرکت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اجلاس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">خطر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">جریان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تکفیرى</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مجری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ومصاحبه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">گر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>14. شرکت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اجلاس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">جهانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> "</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دکترین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مهدویت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>". </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مجری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ومصاحبه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">گر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>15. همکاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">پروژه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> "</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تکفیر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>" </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">کار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">آقای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اسماعیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">حاج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">حیدری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">کارگردان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> "</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">فرقه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">های سری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>" </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مترجم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>16. همکاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">بسیج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اساتید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">واتحادیه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">جهانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">اساتید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مسلمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">زمینه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ارتباط</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دانشگاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">واساتید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">کشورهای عربی</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><font face="Mihan-Iransans"><br></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3"><font color="#3333FF" face="Mihan-IransansBold"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">فعالیت</span></b></font><font color="#3333FF" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">های</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">علمی</span></b></font><b><span dir="LTR" style="font-size: 16pt;"></span></b></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>1. چاپ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مقاله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;">"</span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ملامح</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">المقاومة</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">فی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">شعر</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">الربیع</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">بوشامة</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>" </span></b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مولفه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مقاومت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">شعر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">الربیع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">بوشامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> )</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">شاعرشهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">انقلاب الجزایر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;">(</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مجله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">انجمن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ایرانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">زبان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وادبیات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دانشگاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تربیت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مدرس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>2. ترجمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">کتاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> " </span><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">سیاست</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">نامه</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> ) </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">نظام</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مدیریت</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">راهبردی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دکترین</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مهدویت</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> ( </span></b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;">" </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تألیف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دکتر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">سیدحسن فیروزآبادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">زبان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> "</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دانشگاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عالی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دفاع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">ملّى</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>".</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>3. چاپ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مقاله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> "</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تحلیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وبررسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">جلوه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">پایداری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">شعر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">سلیمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">العیسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>" </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">همایش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">هنر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وادبیات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">قم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>4. چاپ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مقاله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> " </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تحلیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عناصر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">المقاومة</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">فی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">شعر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">عبدالرحمن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">بارود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span> " </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">همایش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">هنر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">وادبیات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">قم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span lang="FA"></span></span></font></p><hr><div align="center"><h2><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/3">لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></h2><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/tarjomah2_29353.jpg" style="margin: 5px;" height="399" width="337"></a></p></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span lang="FA"><br></span></span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2015-12-29T05:39:02+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - اكبر زمانی http://www.tarjomah.ir/post/18 <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;B Lotus&quot;" lang="FA">رزومه علمی آقای اکبر زمانی</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;B Lotus&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><u><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color:#00B0F0" lang="FA">سوابق تحصیلی وعلمی</span></u></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">1. کارشناس ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) 92-94</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">2. کارشناس زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان 88-92</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">عنوان رساله ارشد: ترجمه «حیاتی فی الشعر» أثر صلاح عبد الصبور</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><u><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color:#00B0F0" lang="FA">سوابق اجرایی و کاری</span></u></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">1. مدرس محادثه زبان عربی در دانشگاه قرآن و حدیث </span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif" lang="FA">–</span><span style="font-size:14.0pt; line-height: 115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA"> شهر ری، پردیس تهران</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">2. مدرس محادثه عربی در حوزه ی علمیه شهر ری</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">3. مدرس آموزش زبان عربی دربرترین آموزشگاه های آکادمیک تهران و شهر ری بمدت 3سال(آموزش تمامی کتب های آموزشی موجود بهمراه فیلم و سمعی و بصری)</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">4. مدرس محادثه عربی در سرای شادمهر(توحید) تحت نظر شهرداری تهران</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">5. آموزش محادثه عربی به عوامل اجرایی و کارکنان فرودگاه مهرآباد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">6. کارشناس ارشد و مترجم همراه در همایش های بین المللی از جمله همایش های کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">7. همکاری با مؤسسه مستند فرقه های سری به عنوان پژوهشگر وتحلیل گر و مترجم عربی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">8. همکاری با برخی نهادها و دار الترجمه ها و مراکز آموزشی در ترجمه فارسی به عربی و بالعکس</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">9. همکاری با دانشگاه قرآن وحدیث در تعریب مقالات و متون</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">10. دبیر انجمن علمی زبان وادبیات عربی در دانشگاه سمنان</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">11. شرکت درهمایش ها و کارگاه های تخصصی از جمله کارگاه « الدلالة فی النحو العربی وآفاق تطویرها»</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">12.طراح سئوالات آزمونهای زبانسرا در بخش زبان عربی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><u><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color:#00B0F0" lang="FA">مؤلفات</span></u></b><b><u><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA"> </span></u></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">کتاب «من، زندگی وشعر» در دست چاپ</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><u><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; color:#00B0F0" lang="FA">مقالات</span></u></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">1. بررسی پدیده نوستالژی در شعر حافظ ابراهیم . </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">2. تحلیل شعر«احلام الفارس القدیم» أثر صلاح عبدالصبور</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA"></span></p><hr><b><u><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"></span></u></b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><b><u><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Lotus Linotype&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"></span></u></b></p><hr><div align="center"><h2><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/3">لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></h2><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/tarjomah2_29353.jpg" style="margin: 5px;" height="399" width="337"></a></p></div><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA"><br></span></p> text/html 2015-12-29T04:35:10+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - سعید زمانی http://www.tarjomah.ir/post/9 <div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold">رزومه علمی <font color="#3333FF">سعید زمانی ارهانی </font><font face="Mihan-Iransans">(کارشناس ارشد مترجمی عربی دانشگاه سمنان)</font></font><br><img src="http://alizeighami.persiangig.com/image/عکس سعید زمانی.jpg" alt="" align="middle" border="0" height="297" hspace="5" vspace="5" width="261"><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansBold">تحصیلات:</font><br>کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان</font><font size="4"><br><font face="Mihan-Iransans">کارشناسی ارشد گرایش مترجمی عربی دانشگاه سمنان<br><font face="Mihan-IransansBold">تجارب ترجمه:</font><br></font><font face="Mihan-Iransans">همکاری با دارالترجمه های گوناگون در ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس</font><br><font face="Mihan-Iransans">همکاری در ترجمۀ مقالات اجلاس بیداری اسلامی از فارسی به عربی </font><br><font face="Mihan-Iransans">ترجمۀ کتابچۀ مکان های مذهبی استان اصفهان از فارسی به عربی</font><br><font face="Mihan-Iransans">ترجمه اخبار سایت عربی دانشگاه سمنان از فارسی به عربی</font><br><font face="Mihan-Iransans">ترجمه در سایت پزشکی از فارسی به عربی<br><br></font></font><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansBold">عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: </font><br>فرهنگ واژه های تخصصی پزشکی جلد سوم کتاب القانون فی الطب</font></font><br></div><font size="4"><br></font><hr><font size="4"><br></font><h2><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/3">لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></h2><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/tarjomah2_29353.jpg" style="margin: 5px;" height="399" width="337"></a></p></div><font size="4"> </font> text/html 2015-12-29T04:21:39+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - خانم بهشتی http://www.tarjomah.ir/post/15 <div align="justify"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp; <font face="Mihan-IransansBold">رزومه علمی خانم زهرا بهشتی</font> (دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان) </font><br></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF" face="Mihan-IransansBold">تحصیلات: </font><br>&nbsp;كارشناسی زبان عربی از دانشگاه علامه طباطبائی <br>كارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران<br>دانشجوی دکتری </font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="4" face="Mihan-Iransans">زبان و ادبیات عربی </font>دانشگاه سمنان<br><font color="#3333FF" face="Mihan-IransansBold">مهارت ها:&nbsp;&nbsp; </font><br>تسلط کامل به مكالمه زبان عربی فصیح و آشنایی با لهجه سوری- لبنانی&nbsp; و زبان تركی استانبولی و انگلیسی.<br>مسلط به تایپ و ترجمه همزمان زبان عربی به صورت كتبی و شفاهی در زمینه همه متون اعم از متون رسمی و غیر رسمی، ترجمه کاتالوگ ها، مدارک شرکتی، مدارک رسمی و غیر رسمی، متون فقهی و حقوقی و ... از فارسی به عربی و بالعکس&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><font color="#3333FF" face="Mihan-IransansBold">سوابق شغلی:&nbsp; </font><br>- ترجمه متون رسمی و غیر رسمی به زبان عربی و بالعکس به مدت چهار سال در شرکت های بازرگانی به صورت شفاهی یا کتبی <br>- اشتغال در دارالترجمه به عنوان مترجم یارِ مترجم رسمی قوه قضائیه و ترجمه متون رسمی و غیر رسمی به مدت سه سال <br></font><font size="4"><br></font><hr><font size="4"><br></font><h2 align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.tarjomah.ir/post/3">لیست مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان</a></font></h2><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/tarjomah2_29353.jpg" style="margin: 5px;" height="399" width="337"></a></p></div> text/html 2015-12-29T02:37:40+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان رزومه مترجمین گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان - علی رضا خورسندی http://www.tarjomah.ir/post/16 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">رزومه علمی آقای علی رضا خورسندی<font face="Mihan-Iransans"> (دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان)</font></font><br></div><div align="center"><img src="http://alizeighami.persiangig.com/image/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C.JPG" alt="" align="middle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-12-20T19:18:29+01:00 www.tarjomah.ir مترجمان عربی دانشگاه سمنان گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان ترجمه می پذیرد http://www.tarjomah.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.tarjomah.ir/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/589/1765967/tarjomah.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5"></a></div> <font size="4" face="Mihan-IransansBold">گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان ترجمه می پذیرد.</font><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">این گروه متشکل از اساتید، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان با تجربه انواع ترجمه شفاهی، همزمان، تخصصی و... از فارسی به عربی و بالعکس با کیفیت بسیار بالا و در کمترین زمان ممکن ترجمه متون مختلف را می پذیرد.<br>قیمت ها پس از ملاحظه متن به صورت توافقی اعلام می گردد.<br>ایمیل جهت ارسال متن: <br>tarjomah@gmail.com<br>شماره تلفن همراه: <br>0921<font color="#FF0000">178</font>18<font color="#FF0000">38</font><br> </font> </div>